Spawanie metodą MIG/MAG w spawalni LIGHT FRAME w Łodzi

‹ wróć

Spawanie MIG/MAG polega na spawaniu przy pomocy łuku elektrycznego wytwarzanego pomiędzy elektrodą topliwą a spawanym materiałem. Elektroda topliwa to drut podawany w sposób ciągły. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu osłonowego.


Stosowane są poniższe, szczegółowe określenia na proces spawania elektrodą topliwą w osłonie gazów:

  • MIG - (Metal Inert Gas) - tą nazwą określa się proces spawania wówczas, gdy jako gaz osłonowy używany jest gaz chemicznie obojętny, np. argon, hel.

  • MAG - (Metal Active Gas) - tą nazwą określa się proces spawania wówczas, gdy jako gaz osłonowy używany jest gaz chemicznie aktywny, np. CO2.

  • FCAW - (Flux Cored Arc Welding) - skrót dla określenia metody spawania podobnej do MIG/MAG (GMAW) z tą różnicą, że zamiast drutu litego używany jest drut rdzeniowy (proszkowy). Jeżeli drut jest wypełniony proszkiem wytwarzającym podczas spawania gazy ochronne (metoda Innershield) to podawanie z zewnątrz (z butli) gazu osłonowego nie jest wymagane.
  • GMAW - (Gas Metal Arc Welding)-skrót używany głównie w USA wspólny dla obu metod: MIG i MAG i wskazuje na zastosowanie drutu litego.

  • spawaniemigomatem, spawaniepółautomatem, spawanie półautomatyczne - to potoczne nazwy procesu spawania zarówno metodą MIG jak i MAG.

    Spawanie MIG/MAG jest obecnie najszerzej stosowaną metodą spawania, obejmującą około 65% wszystkich przemysłowych łukowych metod spawania.

Spawanie MIG/MAG

Z uchwytu wysuwa się płynnie drut spawalniczy, który poddawany jest stałemu stapianiu w łuku elektrycznym. Materiał stopionego drutu wymieszany ze stopionym materiałem łączonym tworzy płynne jeziorko spawalnicze. Po oddaleniu się łuku jeziorko spawalnicze krzepnie, w wyniku czego powstaje trwałe złącze. Poprzez uchwyt spawalniczy i jego dyszę gazową doprowadzany jest stale gaz osłonowy, chroniący roztopiony metal przed oddziaływaniem atmosfery oraz chłodzi uchwyt (stosowane są też uchwyty dodatkowo chłodzone cieczą). Za pomocą przewodu prądowego wychodzącego od źródła prądu (półautomatu spawalniczego) do drutu spawalniczego doprowadzane jest napięcie i następnie przekazywane za pomocą miedzianej końcówki prądowej.

Spawanie FCAW Innershield

Metoda spawania drutem samoosłonowym jest dokładnie taka sama, jak opisane powyżej spawanie metodą MIG/MAG. Różnica jest tylko taka, że zamiast drutu litego stosuje się drut, którego wnętrze posiada rdzeń wypełniony proszkiem. Pod wpływem wysokiej temperatury drut rdzeniowy topi się, a zawarty w nim proszek wytwarza gaz osłonowy, który tworzy atmosferę ochronną wokół jeziorka spawalniczego stąd nazwa "drut samoosłonowy". Niewątpliwą zaletą tego typu drutu  jest to, że przy jego zastosowaniu możemy zrezygnować z doprowadzania gazu z zewnątrz (z butli), co upraszcza proces spawania.

Cechy użytkowe metody spawania MIG/MAG

● Zalety:

○ dobra jakość spoin,
○ relatywnie niski koszt materiałów spawalniczych - łączne koszty niższe o około 20% od kosztów spawania elektrodami otulonymi,
○ wysoka wydajność spawania - znacznie wyższa niż elektrodami otulonymi,
○ uniwersalna metoda - można spawać różne metale i ich stopy we wszystkich pozycjach,
○ możliwość zmechanizowania i zautomatyzowania metody.
● Wady:

○ relatywnie wysokie koszty zakupu urządzeń i wyposażenia,
○ jakość spoin w dużym stopniu zależna od umiejętności spawacza,
○ spawanie MAG cechuje większa skłonność do powstawania przyklejeń i porowatości spoin.


Systemy wygrodzeń bezpieczeństwa sprawane ze stali czarnej w Light Frame Łódź

Metoda MAG stosowana jest podczas łączenia stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych, natomiast metoda MIG wykorzystywana jest do spawania magnezu, aluminium, miedzi, a także innych metali nieżelaznych i ich stopów. Spawanie półautomatem (migomatem) jest powszechnie stosowane we wszystkich gałęziach przemysłu spawalniczego, m. in. w przemyśle ciężkim oraz maszynowym obejmującym stocznie, wytwarzanie konstrukcji stalowych, rurociągów, zbiorników ciśnieniowych, a także w branży remontowej oraz konserwacyjnej. Półautomaty spawalnicze są powszechnie stosowane w przemyśle obróbki blach cienkich, szczególnie w branży samochodowej, nadwozi oraz przemyśle drobnym.