GDPR în recrutare

Făcând clic pe butonul „Aplicați”, „Lăsați-ne CV-ul” sau trimitând altfel o cerere de recrutare la POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k. (Angajator, administrator de date), sunteți de acord ca Angajatorul să prelucreze datele dvs. personale cuprinse în cererea de recrutare pentru a recruta pentru postul indicat în reclama.


Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, contactându-ne la rodo@posiadalo.pl.
Datele dvs. personale indicate în Codul muncii sau în alte legi specifice (conform cerințelor reclamei), le prelucrăm în conformitate cu legea și aplicarea lor este necesară pentru luarea participă la recrutare. Prelucrăm alte date cu caracter personal (de exemplu, imagine) pe baza consimțământului dvs. voluntar, pe care l-ați exprimat prin trimiterea cererii dvs. de recrutare și transmiterea acestora nu afectează posibilitatea de a participa la recrutare.


Putem prelucra datele dvs. personale conținute în cererea de recrutare și în scopul stabilirii, investigării sau apărării împotriva reclamațiilor, dacă reclamațiile se referă la procesul nostru de recrutare. În acest scop, vom procesa datele dvs. cu caracter personal pe baza interesului nostru legitim, constând în stabilirea, investigarea sau apărarea împotriva cererilor în cadrul procedurilor în fața instanțelor judecătorești sau a autorităților statului. Aveți dreptul de a vă accesa datele, inclusiv obținerea unei copii a acestora, rectificarea datelor, solicitarea eliminării acestora, restricții de prelucrare, obiectarea prelucrării și transferarea datelor furnizate (pentru care ați consimțit) către un alt operator de date. De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la președintele Biroului de protecție a datelor cu caracter personal. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării care a fost făcută pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

Nu transferăm datele dvs. personale în afara Spațiului Economic European. Datele vor fi puse la dispoziție numai entităților externe care au dreptul legal de a le prelucra și numai în cazurile specificate de lege, precum și entităților cu care POSIADALO Sp. z o. o. Sp. k. a încheiat acorduri de încredințare a datelor, în special în domeniul întreținerii sistemului IT;
- datele mele personale nu vor fi prelucrate automat și nu vor fi profilate;
- datele mele personale nu vor fi prelucrate în alt scop decât cel pentru care au fost colectate;
- datele mele personale nu vor fi transferate unui destinatar dintr-o țară terță sau unei organizații internaționale. "


Dacă aveți întrebări, ne puteți contacta la rodo@posiadalo.pl.