O nas

LIGHT FRAME - to marka powołana w ramach organizacji POSIADALO, która:

 • kompleksowo podchodzi do potrzeb klientów, a więc urzeczywistnia indywidualne potrzeby kontrahentów od koncepcji zamawiającego do realizacji pomysłu w zakresie spawania oraz montażu lekkich konstrukcji stalowych,
 • dzięki możliwości łączenia i obróbki elementów stalowych wspiera rozwój pozostałych brandów, tj. GLADIO, ECOHEAVY, BE&TON.

 

ZAPEWNIAMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE

w zakresie:

 

1. Indywidualnego podejścia do klienta, a więc przelanie wizji klienta na realizację koncepcji. 

 

2. Profesjonalnej pomocy DZIAŁU INŻYNIERYJNO-WDROŻENIOWEGO w:

 • opracowaniu i optymalizacji koncepcji,
 • prototypowaniu, projektowaniu 2D i 3D oraz wykonaniu wydruków 3D,
 • sporządzaniu dokumentacji technicznej, oznakowaniu CE, instrukcji obsługi, deklaracji zgodności WE.

3. Wykonania:

 • obróbki metali, w tym: spawania, cięcia, gięcia, skrawania, frezowania, szlifowania, toczenia, wiercenia, ocynkowania, malowania proszkowego, anodowania,
 • montażu,
 • usług spawalniczych.

4. Dostarczenia gotowego produktu do klienta.

 

DBAMY o ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

O środowisko dbamy na każdym etapie naszej działalności

W każdym z 4 naszych zakładów podejmujemy szereg koncepcji związanych z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Zapewniamy zrównoważoną przyszłość, skupiając swoje działania w 3 obszarach:

Na każdym kroku naszej działalności dostosowujemy działania biznesowe do celów ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, by osiągnąć właściwą równowagę między potrzebami planety (środowiska) i ludzi (społeczeństwa).

POSIADALO Sp. z o.o. Sp.k. od 2003 roku działa zgodnie z normą Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001: 2001. Potwierdzają to coroczne audyty instytucji certyfikującej, a także przeprowadzane przez naszych klientów i dostawców. Jedną z KORZYŚCI z certyfikacji ISO 9001 jest Zrównoważony rozwój.  Skuteczny System Zarządzania Jakością jest odpowiedzią na priorytetowe wyzwania i pozwoli lepiej przygotować nas do realizacji nowych możliwości.

Idea zrównoważonego rozwoju ma olbrzymie znaczenie przy planowaniu procesów związanych z wszelkimi obszarami działalności firmy POSIADALO, począwszy od produkcji, poprzez dystrybucję, aż po recykling a także sposób, w jaki wspieramy naszych Klientów.

Wizja Zrównoważonego Rozwoju wpisana jest w Misję firmy. Tworzymy przełomowe produkty na bazie ekologicznych technologii. Jesteśmy przekonani, że  wszelkie zmiany na lepsze zawdzięczamy ludziom.

Produkcja

Nasza produkcja jest kompaktowa, a infrastruktura zajmuje stosunkowo małą powierzchnię, co idzie w parze z mniejszą ingerencją w środowisko naturalne. Ponadto nasze działania skierowane są na spełnienie oczekiwań Klienta - dążymy do zapewnienia mu maksymalnej satysfakcji z oferowanych produktów.

Dobór dostawcy

Dbamy o zachowanie najwyższych standardów i norm w każdym obszarze działalności naszej firmy. Dobieramy dostawców i komponentów z zasadami Zrównoważonego Rozwoju.

Przeprowadzamy ocenę dostawców, której jednym z kryteriów jest Polityka jakościowa i środowiskowa firmy i kwalifikujemy dostawców przyznając punktację według zasady:

0 - dostawca nie posiada systemu ISO 9001 lub / i 14000 oraz nie wystawia DEKLARACJI ZGODNOŚCI

1 - dostawca wystawia DEKLARACJE ZGODNOŚCI i / lub działa zgodnie z określoną POLITYKĄ ŚRODOWISKOWĄ

2 - dostawca działa zgodnie z REACH i / lub posiada certyfikat ISO 9001 lub / i ISO 14000

Ekologiczne technologie

Produkty i usługi POSIADALO są projektowane zgodnie z założeniami Zrównoważonego Rozwoju. Proces produkcyjny jest zaplanowany tak, by zminimalizować negatywny wpływ na środowisko. Nieustannie rozwijamy nowe technologie i rozwiązania, pozwalające na ulepszenie każdego etapu produkcyjnego, w tym pakowanie, transport i magazynowanie. Produkujemy wyroby na podstawie autorskich technologii: WATERFLOWTM, ECOHEAVY+, ECOHEAVYMIX.

Wciąż opracowujemy nowe technologie i rozwiązania, które przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Operujemy na autorskich technologiach:

 • WATERFOWTM
 • ECOHEAVY+
 • ECOHEAVYMIX

Produkujemy kostki i płyty brukowe z wykorzystaniem specjalistycznej receptury WATERFLOWTM, która pozwala uzyskać produkt o szerokim zastosowaniu m.in. na terenach o zwiększonych potrzebach odprowadzania wód opadowych. Ekologiczne kostki i płyty GLADIO zwiększające powierzchnię odpływu wód opadowych znajdują zastosowanie przede wszystkim w przypadku uwarunkowań prawnych związanych z zachowaniem jak największej powierzchni biologicznie czynnej oraz w związku z potrzebą retencji wody w zbiornikach podziemnych lub na terenach bez dostępu do infrastruktury odprowadzającej deszczówkę.

ECOHEAVY+ to opatentowany przez POSIADALO ekologiczny sposób na produkcję elementów prefabrykowanych – przeciwwag i obciążników. Nasi klienci mogą liczyć na indywidualne podejście i ścisłą współpracę na każdym z etapów produkcji, począwszy od zaprojektowania narzędzi produkcyjnych, przez ich wykonanie oraz ciągłą optymalizację kosztową w procesie produkcyjnym. Dzięki wiedzy i 25-letniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wykonać produkty każdą dostępną metodą produkcyjną. Ponadto dzięki naszej unikalnej i sprawdzonej metodzie pozyskiwania surowców znanej jako IRON FIX, zapewniamy naszym klientom stałe i niczym niezakłócone dostawy. Co więcej produkty są ekologiczne, jako że w 100% podlegają recyklingowi i nie zawierają substancji niebezpiecznych. Produkty posiadają gładką, bezpyłową powierzchnię oraz wykazują się trwałością dzięki wysokiej wytrzymałości betonu.

Minimalizujemy wielkość odpadów i ich niekorzystnego wpływu na środowisko stosując opatentowaną technologię ECOHEAVYMIX. Do produkcji naszych przeciwwag stosujemy mieszankę kompozytową o matrycy cementowej modyfikowanej surowcami odpadowymi, w tym: polimerami i żużlem.

Ekologiczne rozwiązania

Adaptujemy się do zmian klimatu. Dbamy o ekosystem produkując nowe, EKO PRODUKTY

 • WATERFLOW,
 • PROEKO.

 

Jesteśmy autorem nowoczesnego i ekologicznego rozwiązania WATERFLOWTM, wspomagającego odprowadzanie lub retencję wody opadowej. WATERFLOWTM  to technologia produkcji kostek i płyt brukowych z wykorzystaniem specjalistycznej receptury, która pozwala uzyskać produkt o zwiększonych potrzebach odprowadzania wód opadowych. Kostki wyprodukowane w tej technologii nadają się na tereny wymagające utwardzenia, bez dostępności do kanałów deszczowych bądź innych zbiorników wodnych oraz na tereny utwardzone, które umożliwiają gromadzenie wody opadowej w zbiornikach retencyjnych podziemnych. Nawierzchnia zbudowana z kostek wyprodukowanych w technologii WATERFLOWTM charakteryzuje się wysokim współczynnikiem przepuszczania wody, tj. do 310 litrów w ciągu 1 godziny na m2.

 

Wraz z trendem ECO firma POSIADALO oferuje KOSTKĘ PROEKO o specjalnie zaprojektowanym kształcie, który wspomaga ekosystem. KOSTKA PROEKO to innowacyjne i ekologiczne rozwiązanie dzięki zastosowaniu dystansowych wypustek. KOSTKA PROEKO bezpośrednio odprowadza wodę opadową do podłoża. Nawierzchnia ułożona z KOSTKI PROEKO zachowuje pierwotne właściwości gruntu i eliminuje barierę, jaką stanowi szczelna nawierzchnia typu asfalt. Dystansowe wypustki stają się niewidoczne po zaspoinowaniu, a spoiny pomiędzy elementami KOSTKI PROEKO można wypełnić materiałami, tj.: kruszywo, grys, trawa, które łatwo przepuszczają wody opadowe. Taka aranżacja prezentuje się niezwykle estetycznie, a jednocześnie eliminuje barierę, jaką stanowi słabo przesiąkliwa nawierzchnia.

Proces produkcji

Nasze PRODUKTY są O NISKIM STOPNIU WPŁYWU NA ŚRODOWISKO. Nie wywołujemy emisji CO2.

BRAK EMISJI SZKODLIWYCH SPALIN DO ŚRODOWISKA dzięki użytkowaniu w zakładach produkcyjnych POSIADALO elektrycznych wózków widłowych.

Ludzie i miejsce pacy

Dbamy o zrównoważony rozwój w MIEJSCU PRACY. W celu zachowania równowagi między środowiskiem naturalnym, a eksploatacją człowieka prowadzimy edukację pracowników w zakresie:

 • segregacji odpadów,
 • akcji społecznych w stylu eko,
 • spotkań poświęconych ochronie środowiska,
 • podniesienia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez szkolenia pracowników.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Jako duży PRACODAWCA w okolicy, uczestniczymy w życiu lokalnej społeczności. Jesteśmy m.in. sponsorem Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego STAL NIEWIADÓW, wspomagamy działania kulturalne dla młodzieży szkolnej, gminne i powiatowe akcje sportowe. Cieszy nas to, że możemy pomóc w organizacji wielu przedsięwzięć ukierunkowanych na ROZWÓJ.

Pokaźną rolę w tej sprawie odgrywają nasi pracownicy, którzy biorą udział w wielu inicjatywach:

 • działania na rzecz społeczności lokalnych: Szlachetna Paczka, WOŚP, pomoc dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Tomaszowie Maz., wyposażenie domu pracowniczego, gdzie daliśmy drugie życie rzeczom, które wykorzystują mieszkańcy kwatery,
 • ochrona środowiska - SADZIMY DRZEWA przyłączając się do ogólnopolskiej akcji sadzenia drzew. Hamując proces wylesiania, zapewniamy bezpieczeństwo żywnościowe i schronienie dla różnych form życia. My nie upustynniamy i nie wylesiamy planety, a sadzimy drzewa (nie wycinamy drzew na poczet zasiedlania ludności).

Różnorodność i integracja

Dążymy do realizacji 5. Celu (Równość Płci) Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wizja Zrównoważonego Rozwoju wpisana jest w Misję firmy i Kodeks Etyki Biznesowej. Tworzymy zróżnicowane i PRZYJAZNE oraz stabilne ŚRODOWISKO PRACY. Zatrudniamy zespół wykwalifikowanych inżynierów, techników, laborantów, technologów, automatyków, elektryków, konserwatorów urządzeń, programistów, informatyków. Jako firma rodzinna budujemy przyjazną atmosferę, by każdy czuł się w naszej firmie dobrze. Wychodzimy z założenia, że w POSIADALO wszyscy pracownicy powinni być traktowani oraz traktować innych z szacunkiem i godnością. Te wartości odzwierciedlają jednocześnie nasze podejście do klientów i dostawców.

Możliwość rozwoju

W celu zachowania i podnoszenia jakości, zatrudniamy PROFESJONALNY zespół, posiadający niezbędną WIEDZĘ i UMIEJĘTNOŚCI konieczne do wykonywania swoich zadań. Nasi PRACOWNICY dążą do DOSKONALENIA SIĘ oraz do OSIĄGANIA w pracy jak NAJLEPSZYCH WYNIKÓW w granicach swoich: kwalifikacji, zdolności, wiedzy i doświadczenia, a my ich w tym WSPIERAMY. Stawiamy na rozwój zawodowy naszych pracowników. Doceniamy WYSIŁKI i nagradzamy naszych pracowników. Wyłaniamy pracownika miesiąca i brygadę miesiąca, przyznajemy comiesięczne premie. Stawiamy na INWESTYCJE W KADRY oraz poszukiwanie nowych ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH. Realizujemy ten cel dzięki cyklom SZKOLEŃ, które podnosząc kwalifikacje pracowników, przekładają się na zespołowe zaangażowanie w tworzenie wyrobów najwyższej JAKOŚCI oraz poszukiwaniu i wdrażaniu nowych propozycji technologicznych. Inwestujemy w badania technologiczne i rynkowe mające na celu stworzenie dla Klienta nowych, satysfakcjonujących rozwiązań, a także w najnowsze technologie oraz w najnowocześniejszy sprzęt. 

Środowisko i otoczenie

Zapobieganie zanieczyszczeniom

Cele środowiskowe stanowią bardzo ważny element naszej strategii biznesowej. Systematycznie dążymy do:

zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych (monitorowanie zużycia wody i energii),

zmniejszenia oddziaływania na środowisko (monitorowanie: ilości wytwarzanych odpadów opakowaniowych, masy przetwarzanych odpadów w procesie produkcji);

ograniczenie: ryzyka przedostania się substancji chemicznych do wód gruntowych poprzez zachowanie wanien wychwytowych oraz utylizację zanieczyszczonych foremek;

utrzymanie filtrowania oleju do spryskiwania form oraz jego odzysk i zawrócenie do procesu produkcji;

podniesienia świadomości ekologicznej pracowników.

Zasada 3R

Oferujemy naszym klientom rozwiązania, pozwalające zredukować pejoratywny wpływ na środowisko naturalne, a także obniżyć koszty związane z drukiem dokumentów. Z tego tytułu propagujemy zdrowy dla środowiska styl życia według zasady 3R:

 

 • Reduce (unikaj):

- zrezygnowaliśmy z używania plastikowych toreb i butelek na wodę zastępując je opakowaniem papierowym i szklanym,

- systematycznie zmniejszamy ilość zużytego plastiku na produkcji i podczas magazynowania np. folii stretch, taśm klejących, separatorów, przesypek, itp.

 

 • Reuse (używaj ponownie):

- stosujemy: teczki z recyklingu, ekologiczne długopisy, drukujemy na papierze z recyklingu,

- dajemy drugie życie produktom, przekazując je na potrzeby innym, organizując zbiórki wśród pracowników POSIADALO.

 

 • Recycle (utylizuj):

- segregujemy śmieci,

- pieniądze z utylizacji plastikowych korków przekazujemy na cele charytatywne.Stosowanie się do zasady 3R podczas procesu produkcyjnego wpływa na minimalizację zużycia wody oraz liczby odpadów powstających w trakcie produkcji.

Nasz wpływ na planetę

POSIADALO ma pełną świadomość, w jakim stopniu oddziałuje na otaczające je środowisko. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników oraz lokalnej społeczności, w której umiejscowione są nasze 4 zakłady. Ważny jest dla nas wpływ zakładów produkcyjnych na otoczenie, zarówno społeczny, jak i przyrodniczy, dlatego nasze fabryki nie wywołują emisji CO2.

Firma przestrzega wymagania prawne i wymagania dotyczące ochrony środowiska związane z prowadzoną działalnością gospodarczą na wszystkich etapach powstawania wyrobu. Prowadzimy działalność w taki sposób, aby zminimalizować szkodliwe działanie na środowisko naturalne bez szkody dla funkcjonowania zakładu w procesie produkcji i jakości wyrobów, co realizujemy poprzez:

sukcesywne zwiększanie masy przetwarzanych odpadów w procesie produkcji,

racjonalną gospodarkę wodno-ściekową,

minimalizację ilości odpadów,

racjonalną gospodarkę energią i surowcami,

optymalizację zużycia wody,

podnoszenie świadomości i wiedzy ekologicznej pracowników,

bieżące weryfikowanie zgodności działań firmy z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.